Motorn – bilens hjärta

Motorn – bilens hjärta

Varje bil du möter där ute har en motor som kort och koncist kan sägas vara en enhet som omvandlar tillförd energi till mekanisk energi (rörelseenergi). Utan rörelseenergi kan bilen inte förflytta sig för egen maskin.

Elmotorn

Den allra första bilmotorn var faktiskt en elmotor, som varken var pålitlig eller kapacitetsmässig.

Bilarna gick i själva verket långsammare än en galopperande häst med tillhörande vagn. Därför fortsatte inte forskandet i större skala när bensin- och dieselmotorer lanserades för den breda allmänheten.

Idag (2019) är elmotorer både driftsäkra och kapacitetsmässiga. Den stora nackdelen är dock att man ännu inte kan åka längre sträckor utan att behöva stanna vid en laddstation.

Bensin- och dieselmotorer

När man började utvinna råolja och raffinera denna till bensin och diesel upptäcktes dessa bränslen vara både pålitliga och energirika. Råoljan utvinns ur berggrunder där den har bildats av kol från sammanpressade djur och växter under miljontals år. Därför kallas bensin och diesel för “fossila bränslen”. När de fossila bränslena processas i motorn bildas koldioxid som avges ur bilens avgasrör. Även hälsovådliga ämnen som kolmonoxid och kväveoxider friges som partiklar vilket är dåligt för både djur och natur.

Den stora fördelen med fossila bränslen är att man kan tanka dem över hela världen vid en bensinstation. Detta innebär dels en stor tillgänglighet och dels en enhetlighet som är attraktiv. Nackdelen är att fossila bränslen inte kan produceras på artificiell väg ännu, vilket gör att lagren som naturen bygger upp under miljontals år inte hinner återhämta sig från människans påverkan.

Biogasmotorer

Biogas är en gas som utvinns ur biologisk materia såsom fruktskal, matrester, ved eller insekter. Så länge kol finns lagrat i produkten så kan den användas. Därför brukar material som inte förbrukats i dess ursprungliga syfte användas. Man kan kontrollera om en produkt innehåller kol genom att elda den. Ser den svart ut så innehåller den kol. I dagsläget är det främst bussar som har biogasmotorer, nackdelen med det är att biogas är lättantändlig vilket kan orsaka svåra olyckor (vilket har hänt).

Forskning på syntetiska bränslen

Syntetiska bränslen är gjorda av människan och ska efterlikna de fossila bränslena i stor utsträckning. Fördelarna är många men den största bör vara att det är en förnybar källa till skillnad från de fossila bränslena.

Vätgasmotorer

Forskningen med vätgas i bilmotorer går starkt framåt och de större bilmärkena är intressenter. Redan till hösten 2019 släpps den första vätgasmotorn för privat bruk. Vätgas når motorn där den i en energicell tillförs syrgas, vilket driver motorn framåt. Produkten blir vattenånga, vilket kan beskrivas enligt denna kemiska formel: H2 + O2 = H2O.

Vilken motor är bäst?

Vilken motor som är bäst avgörs enligt vissa bedömningskriterier, men för de flesta bör den motor som har minst negativ miljöpåverkan vinna. Å andra sidan kan en vätgasmotor ännu inte konkurrera prestandamässigt med en bensinmotor. Till syvende och sist handlar det alltså om vad man själv föredrar för typ av motor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *