Archives for december, 2019

Olika instrumentreglage

Olika instrumentreglage som kan vara viktiga att hålla reda på benämns nedan.
Om instrumentpanelen
Om instrumentdelen kan man läsa om på nationalencyk

philip   Bilens interiör
DETAIL
applay