Archives for juli 3, 2020

Motorn – bilens hjärta

Varje bil du möter där ute har en motor som kort och koncist kan sägas vara en enhet som omvandlar tillförd energi till mekanisk energi (rörelseenergi

philip   Bilens motor
DETAIL
applay